JavaScript is off. Please enable it to view the full site.
  1. Natte wijkentree

Wateroverlast

Klapwijk heeft te maken met wateroverlast, veroorzaakt door grondwater en regenwater. Tijdens piekbuien, waarbij veel regen valt in een korte periode, kan het riool de hoeveelheid water niet wegvoeren. Hierdoor lopen de straten en kruipruimtes vol met water. Dit is voornamelijk een probleem rondom het Vrouwenrecht. Hier is het maaiveld erg verzakt waardoor het regenwater uit de omgeving hier naartoe stroomt. De stroomrichting van het water op de straten is verstoord door de verzakkingen. 

Ook tuinen zijn verzakt, hierdoor liggen ze vlak boven het grondwaterpeil. Wanneer het grondwater steigt door regenval blijft er water in de tuinen staan wat niet weg zakt. De bodem is immers al verzadigd. Het poreus houden van het maaiveld door middel van gras of plantvakken kan al helpen, maar ophogen lijkt een betere uitkomst. 

legenda-wateroverlast.png