JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Singels

De singels zijn brede waterlopen. Vroeger gebruikt in steden voor het afvoeren van vuil huiswater en het creeren van licht en lucht. Tegenwoordig hebben de singels vooral een sierwaarde en gevoel van luxe. Door de grote breedte van de singels is er veel ecologie te vinden langs het water. Kruidenrijke grasstroken, rietkragen en grote bomen bieden voor kansen voor insecten en vogels. Het water is helaas niet altijd zichtbaar door de rietkragen.

 1. Keerschot
 2. Stuw
 3. Hoge bruggen
 4. Duikers
 5. Duikerbruggen
 6. Water aan woningen
 7. Gemaal
 8. Waterlopen
 9. Meertje
 10. Poelen
 11. Singels

Water

Klapwijk is gebouwd in een polder. Niet zo gek dus dat er veel water aanwezig is. Hoewel de oude slotenstructuur is verdwenen fungeren de singels nu als waterafvoerend systeem. Van noord naar naar zuid wordt het water afgevoerd om via de Zweth en de Delftse Schie te eindigen in de Nieuwe Waterweg. 

Om door de wijk te bewegen zijn er tal van bruggen te vinden. Deze zijn in twee soorten te verdelen. De hoge houten bruggen, en de lage brede duikerbruggen. 

de-weg-van-het-water.jpg

waterkaart-legenda.png