JavaScript is off. Please enable it to view the full site.
  1. Vergunde afwijking
  2. Peilgebied III
  3. Peilgebied I

Peilgebieden

De waterstanden binnen een peilgebied worden geregeld door een stuw of gemaal. Voor een peilgebied geldt dat er in het hele gebied een gelijke waterstand is. Klapwijk heeft te maken met twee peilgebieden en een vergunde afwijking. In dit gebied is een afwijking in de waterstand toegestaan.

waterpeilkaart-legenda.png