JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Parken

Naast het grote wijkpark zijn er nog drie andere kleinere parken te vinden in klapwijk, Deze worden allemaal omringd door woningen en bestaan voornamelijk uit gazon met solitaire bomen en plantsoen. Vaak zijn de parken omringd met een haag of lage muur. Hierdoor is de toegankelijkheid van de parken niet overal optimaal. 

  1. Parken
  2. Wijkspeelpark
  3. Voetbalveld
  4. Skatepark
  5. Speeltuin
  6. Speelgroen
  7. Standbeeld spelende kinderen
  8. Agrarisch gebied
  9. Singelstructuur
  10. Parken

Groen in de wijk

Het groen in Klapwijk is een groot goed. De brede singels en parkjes bieden veel plaats voor bosschages, grasvelden en boomgroepen. Elke bewoner heeft om de hoek toegang tot groen, een speelplek of singel. 

De toegankelijkheid van de parkjes kan beter. De hagen of hekken zien er niet altijd even uitnodigend uit. 

In sommige woonstraten ligt erg veel verharding. Omdat door deze verharding de bomen niet goed groeien, en de meeste tuinen zijn dichtgestraat voelen deze straten erg grijs en stenig aan. 

groen-in-de-wijk-legenda.png