JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Natuurnetwerk regio Pijnacker

Natuurnetwerk regio Pijnacker
Het natuurnetwerk in de regio Pijnacker beslaat voornamelijk de buitengebied. Alleen de randen van Klapwijk maken deel uit van dit natuurnetwerk. Een gemiste kans gezien het vele groen in de wijk. De singelstructuur en de parken zouden zich hier bijvoorbeeld ook prima voor kunnen lenen. Inmiddels is het fl ora- en fauna onderzoek afgerond. Uit de eerste inventarisatie (begin 2018) bleek dat soortgericht onderzoek naar de huismus en vleermuis noodzakelijk was.

  1. Parken
  2. Wijkspeelpark
  3. Voetbalveld
  4. Skatepark
  5. Speeltuin
  6. Speelgroen
  7. Standbeeld spelende kinderen
  8. Agrarisch gebied
  9. Singelstructuur
  10. Parken

Groen in de wijk

Het groen in Klapwijk is een groot goed. De brede singels en parkjes bieden veel plaats voor bosschages, grasvelden en boomgroepen. Elke bewoner heeft om de hoek toegang tot groen, een speelplek of singel. 

De toegankelijkheid van de parkjes kan beter. De hagen of hekken zien er niet altijd even uitnodigend uit. 

In sommige woonstraten ligt erg veel verharding. Omdat door deze verharding de bomen niet goed groeien, en de meeste tuinen zijn dichtgestraat voelen deze straten erg grijs en stenig aan. 

groen-in-de-wijk-legenda.png