JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Groenzoom

Rond de Klapwijk ligt een groene zoom van verschillende soorten groen. Brede waterpartijen, weilanden en lanen zijn de scheiding tussen de woningen en de omgeving. 

grote-schaal-kaart-natuurnetwerk.png

De groenzoom van Klapwijk is onderdeel van het natuurnetwerk van Pijnacker. Het natuurnetwerk beslaat voornamelijk het buitengebied. Een gemiste kans gezien het vele groen in de wijk. De singelstructuur en de parken zouden zich hier bijvoorbeeld ook prima voor kunnen lenen.

  1. Onderdeel ecologische verbindingszone
  2. Wonen in het riet
  3. Vissteiger
  4. Stobbewal ter bevordering van de ecologie
  5. Groenzoom

Ecologie

De groene omgeving rond Klapwijk en het wijkgroen, vormen samen de ecologische structuur. Planten en dieren gebruiken het groen in de wijk om te leven en om langs te migreren. De singels en de parken zijn hierin erg belangrijk. De vele soorten planten langs de oevers, en boomsoorten in de parkjes maken de diversiteit aan leefgebieden voor dieren groot. Via een groter groen netwerk (de groene zoom rond Pijnacker) migreren landdieren in en uit de wijk. 

Om de ecologie in de wijk te stimuleren zijn al verschillende ingrepen gedaan. Zo zijn de oevers van de singels rijk begroeit met o.a. lisdodde en riet en is er een snoeihout wal aangelegd in het noorden van de wijk. Buiten het openbaar groen spelen tuinen ook een grote rol binnen het ecologisch netwerk. Veel groen is daar in erg belangrijk. 

Er is een natuuronderzoek gedaan in Klapwijk. Vooraf werden veel huismussen, gierzwaluwen, algemene broedvogels en vleermuizen verwacht, maar ook andere dieren als zoogdieren, amfibieën, vissen, kreeftachtigen en insecten. Niet al deze soorten en soortgroepen zijn beschermd door de Wet natuurbescherming. Huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen zijn wél beschermd, wat betekent dat zowel de dieren zelf, als hun leefgebied beschermd zijn. Daarom was het noodzakelijk om uitgebreid onderzoek te doen naar deze soort(groep)en (soortgericht onderzoek), voordat er iets mag gebeuren dat een negatieve invloed kan hebben op deze dieren en hun leefomgeving. Na dit onderzoek heeft de gemeente in beeld waar welke beschermde soort aanwezig is en kunnen we er bij de werkzaamheden rekening mee houden.

Bekijk hier de vlog van Jolanda Alsemgeest. Dit keer liep ze mee met Jeike van de Poel, onderzoekster naar vleermuizen in Klapwijk

In het 'Publieksrapport ecologisch onderzoek Klapwijk' kunt u meer over het uitgevoerde natuuronderzoek lezen.

 

ecologie-kaart-legenda.png