JavaScript is off. Please enable it to view the full site.
  1. -1,50 N.A.P.
  2. -2,80m N.A.P.

Maaiveld

Hoe groener, hoe lager. Hoe roder hoe hoger. 

Wat meteen zichtbaar is zijn de extremen in de kaart. De boerenerven met hun schuren en hoge bosschages pieken uit. De singels, en ook de straten in Klapwijk zijn de laagste punten. De singels zijn gegraven laagtes in het maaiveld. De wegen zijn echter verzakt door het zandpakket waar ze op liggen. Vooral bij het Vrouwenrecht zorgt de verzakking van de weg voor wateroverlast en moeilijk begaanbare woningen. De woningen zakken namelijk niet mee met de bodem omdat deze ondersteund worden door heipalen. 

maaiveld-legenda.png

Bekijk op Bekijk op https://pdokviewer.pdok.nl/ de algemene hoogtekaart Nederland van Pijnacker en omgeving.