JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Veengronden

Een veenbodem is gevoelig voor inklinking.
Onder invloed van zuurstof wat teogang krijgt tot de plantenresten waar veen uit besstaat klinkt de bodem
in. Dit komt o.a. door ontwatering. Daarnaast is het gevoelig voor zetting en vervorming bij zware belasting van de grond, zoals het
aangebrachte zand voor de wegen en tuinen. Wanneer de belasting en droogmaling van het veen door blijft gaan, zal ook de inklinking niet stoppen. 

  1. Kleigronden
  2. Veengronden

Bodemsoorten

De bodem onder Klapwijk bestaat globaal uit twee soorten grond, veen en klei. Door de verschillende eigenschappen van deze grondsoorten ontstaat het verschil in de verzakkingen in Klapwijk. 

bodemsoorten-legenda-v3.png

Bekijk op https://pdokviewer.pdok.nl/ de BRO - Bodemkaart 1:50.000 van Pijnacker en omgeving