JavaScript is off. Please enable it to view the full site.
  1. Nachtbushalte
  2. Buurtbushalte
  3. Rondweg
  4. Randstad rail
  5. Wandelpaden
  6. Fietspaden
  7. Tussendoor poortjes
  8. Wijkontsluiting

Hiërarchie wegen en paden

Klapwijk kent verschillende mobiliteitsstructuren. Tegen de westgrens van de wijk ligt de dorpsontsluitingsweg: de Klapwijkseweg. Vanaf deze weg is de wijk toegankelijk via geasfalteerde wijkontsluitingswegen Vrouwenrecht en Duikersloot/Miep Gieslaan. Deze twee routes ontmoeten elkaar bij het wijkpark. De kassen aan de Hoogseweg zijn ook via deze wijkontsluiting ontsloten met de Klapwijkseweg. Daarnaast is er een regulier netwerk van woonstraten. Soms zijn deze straten ingericht als woonerf, maar vaak als klassieke woonstraat met rijweg, stoep en parkeerplaatsen. Vrijligende fietspaden zijn enkel aan de rand van Klapwijk te vinden. In de wijk delen de fietser en de automobilist de rijweg. De voetganger heeft buiten de trottoirs de mogelijkheid om via achterompaden door de wijk te bewegen. Vooral voor kinderen zijn deze paden geschikt gezien het netwerk van speelplekken vaak te bereiken is via de achterpaden.

bereikbaarheid-wegen-kaart-legenda.png